بستن مکتب پاکستانی در قندهار

ریاست معارف /آموزش و پرورش ولایت قندهار درِ یکی از مکاتبی که در آن نصاب آموزشی به نفع پاکستان آموزش داده می‌شد را مسدود کرد. در کتاب‌های آموزشی این مکتب سرود ملی پاکستان، معرفی روسای جمهور و معلوماتی دربارۀ تاریخ این کشور آموزش داده می‌شده است. محمدعوض نظری، معاون آموزشی این ریاست به سلام‌وطندار گفته…