دستگیری بیش از ۷۰ نفر از دانشجویان در ایران که ۳۰ تن ازآنها دختر هستند

بیانیه دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در مورد دستگیری های اخیرایران هنگامی که ۲۴ بهمن ماه، خبر بازداشت محمد پورعبدالله، دانشجوی رشته‌ی مهندسی شیمی دانشگاه تهران را شنیدیم؛ این تعرض به جنبش دانشجویی به هیچ وجه خبر تازه‌ای برای ما نبود. همان روز در اصفهان دو دانشجوی دیگر از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، علیرضا…