روز جهانی حقوق بشر

افغانستان در کجای آن قرار دارد؟ با آغاز حملات امریکا بر مواضع گروه طالبان در سال 2001 میلادی و فرود … بیشتر